AKTUALNE:

dodano 12.12.2016 r.
aktualizacja 13.12.2016 r. – Uzasadnienie: z powodu błędu formalnego mając na względzie transparentność postępowania przetargowego wyznacza się termin składania ofert tożsamy z terminem ich otwarcia.
aktualizacja 27.12.2016 r. – Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.) na:

OCHRONĘ STACJONARNĄ AMFITEATRU W PRAKU IM. J. SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE W 2017 ROKU

OGŁOSZENIE  do pobrania tutaj

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  do pobrania tutaj

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIKI  do pobrania tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do pobrania tutaj

1) Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r. o godz. 12:00.

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godz. 12.30 w Sali na 2 część biurowa
ul. Obozowa 85.


ROZSTRZYGNIĘTE:
—–
dodano 16.12.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 Kodeksu Cywilnego na:

OCHRONĘ STACJONARNĄ AMFITEATRU W PRAKU IM. J. SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH do pobrania tutaj
—-
dodano 16.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZADASZENIA AMFITEATRU W PARKU IM. GEN. J. SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE, Z UŻYCIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH W 2016R R.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH do pobrania tutaj