Wolskie Centrum Kultury poszukuje osobę na stanowisko:
SEKRETARKA – PRACOWNIK BIUROWY
na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin
Miejsce wykonywania pracy: ul. Obozowa 85

Główne obowiązki:

 • obsługa Sekretariatu Zastępcy Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury,
 • współpraca z instytucjami, kontrahentami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów dokumentów oraz ich archiwizacja,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • redagowanie projektów pism i umów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista oraz miła aparycja,
 • rzetelność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Kopie innych dokumentów i oświadczeń

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy przesłać do dnia 9 czerwca 2017 r. włącznie, na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy: Sekretarka – pracownik biurowy”
lub złożyć osobiście w Sekretariacie WCK ul. Działdowska 6.