OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Wolskie Centrum Kultury poszukuje osobę na stanowisko:
PRACOWNIK GOSPODARCZY
w pełnym wymiarze godzin. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Działdowska 6.

Główne obowiązki:

 • obsługa szatni,
 • dozór mienia Wolskiego Centrum Kultury,
 • przygotowywanie sal na imprezy,
 • wykonywanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych w WCK
 • pomoc techniczna przy imprezach plenerowych

Wymagania konieczne:

 • prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • punktualność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  oraz  świadectwa pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 31 stycznia 2018 r. włącznie,

na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy: lub złożyć osobiście w Sekretariacie WCK przy ul. Działdowskiej 6 w godzinach 8.00 – 16.00
lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@wck-wola.pl