Wolskie Centrum Kultury poszukuje osobę na stanowisko:
Specjalista ds. płac w  wymiarze ¾ etatu tj. 30 godzin.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Działdowska 6.

Główne obowiązki:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac ,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, GUS,
 • sporządzanie dokumentów i wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS ,
 • sporządzanie oficjalnych pism, sprawozdań i deklaracji dla instytucji publicznych
  ( ZUS, Urząd Skarbowy, komornicy),

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • min. 2-3 lata pracy w obszarze płacowym,
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • dobra znajomość programu Comarch ERP OPTIMA,
 • umiejętność sporządzania korekt ZUS,
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista oraz miła aparycja,
 • rzetelność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać do dnia 16 stycznia 2018 r. włącznie,

na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy: Specjalista ds. płac lub złożyć osobiście w Sekretariacie WCK przy ul. Działdowskiej 6 w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres e-mail’owy: sekretariat@wck-wola.pl