OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Wolskie Centrum Kultury poszukuje osobę na stanowisko:
SEKRETARKA – PRACOWNIK BIUROWY
w pełnym wymiarze godzin. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Obozowa 85.

Główne obowiązki:

 • obsługa Sekretariatu Zastępcy Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury,
 • współpraca z instytucjami, kontrahentami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów dokumentów oraz ich archiwizacja,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • redagowanie projektów pism i umów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów pakietu MS Office,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista oraz miła aparycja,
 • rzetelność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać do dnia 12 grudnia 2017 r. włącznie,

na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowka 6, 01-184 Warszawa z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy: Sekretarka – pracownik biurowy” , złożyć osobiście w Sekretariacie WCK przy ul. Działdowskiej 6 w godzinach 8.00 – 16.00. lub przesłać na adres e-mail’owy: sekretariat@wck-wola.pl