Wolskie Centrum Kultury
Poszukuje kandydata na stanowisko: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO -GOSPODARCZYCH
w pełnym wymiarze godzin
Miejsce wykonywania pracy:  Obozowa 85, Warszawa

Główne obowiązki, m.in.:

 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie projektów: pism, umów, regulaminów i instrukcji dotyczących funkcjonowania WCK,
 • obsługa administracyjno – gospodarcza WCK.


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub kierunkowe (min. licencjat) np. administracyjne lub techniczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,


Wymagania pożądane:

 • administrowanie lub zarządzanie nieruchomościami,
 • doświadczenie pracy w podobnej placówce kultury,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność,
 • znajomość problematyki kultury,
 • doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych.
 • praca w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z wyszczególnieniem zakresu znajomości obsługi komputera, języka angielskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Kopie innych dokumentów i oświadczeń

 • kopie świadectw pracy

  Dokumenty należy przesłać do dnia 05 września 2017 r. pod adres: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6 z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy –Specjalista ds. administracyjno – gospodarczych
  lub składać w Sekretariacie WCK przy ul. Działdowskiej 6, w Warszawie.