Wolskie Centrum Kultury poszukuje kandydata na stanowisko:
KOORDYNATORA FILII ul. Górczewska 15
w pełnym wymiarze godzin
Filia otwarta jest  od 12.00 do 20.00
Miejsce wykonywania pracy:  ul. Górczewska 15

Główne obowiązki:

 • organizowanie pracy filii zgodnie z założeniami programowymi.
 • planowanie działalności filii zgodnie z rozpoznanymi potrzebami kulturalnymi środowiska.
 • współpraca z innymi filiami upowszechniania kultury w zakresie programowym
  oraz wypracowywanie zasad współdziałania.


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (min. licencjat), lub ( pedagogika, marketing
  i zarządzanie)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office
 • znajomość problematyki kultury
 • doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych


Wymagania pożądane:

 • doświadczenie pracy w podobnej placówce kulturalnej  lub udokumentowana współpraca
  z instytucją kulturalną (minimum 2 lata)
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z wyszczególnieniem zakresu znajomości obsługi komputera, języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Kopie innych dokumentów i oświadczeń

 • kopie świadectw pracy

  Dokumenty należy przesłać do dnia 29 maja 2017 r. pod adres: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6 z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – Koordynatora filii ul. Górczewska 15
  lub składać w Sekretariacie WCK ul. Działdowska 6.